! ! Wij nemen geen nieuwe opdrachten meer aan ! !

Het dagelijkse werk van de fiscaal juristen van fiscjure.nl is het  verstrekken van fiscaal juridische adviezen. Daarnaast verlenen wij diensten op het gebied van fiscaal juridische informatieverstrekking en ontwerpen wij processen en systemen voor fiscale gegevensverwerking.

Onze hoofdactiviteit is het bemiddelen bij fiscale conflicten tussen
belastingplichtige, de belastingdienst en/of derden. Conflicten die vaak het gevolg zijn van boekenonderzoeken,  vragenbrieven of verschil van inzicht in de feiten.
Wij voeren namens betrokkenen overleg met de belastingdienst. Ons doel is om het beste resultaat tegen de laagste kosten te realiseren.

Wij hebben ruime ervaring met het voeren van fiscale procedures tot in hoogste instantie. Maar dat is geen doel op zich. In veel gevallen kan voor alle partijen buiten de rechter om een aanvaardbare oplossing gevonden worden.