Bemiddelen, ook wel aangeduid met mediation, wordt steeds vaker met succes toegepast.  Wat is mediation nu eigenlijk?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Wij helpen met de keuze van de bemiddelaar en beoordelen of er voldoende kennis aanwezig is.

Let op: Deelname aan mediation is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Alle betrokkenen moeten vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De uiteindelijke afspraken  komen op papier te staan in een overeenkomst.

Mediation kan er ook voor zorgen dat gesprekspartners weer met elkaar aan één tafel kunnen. Principes zijn een mooi goed maar in onze ervaring vaak erg kostbaar. In alle gevallen is het beter om in gesprek te blijven.