De informatie op deze website is met zorg samengesteld.  Het is desondanks mogelijk dat deze niet volledig is en/of onjuistheden bevat.

Fiscjure.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.