Fiscale procedures

Een fiscale procedure is aan de orde als uw bezwaar door de belastinginspecteur is afgewezen. Het ook mogelijk dat u gedeeltelijk gelijk gekregen hebt. In beide gevallen staat de wet naar de (bestuurs)rechter open.  Er moet dan binnen bepaalde tijd beroep aangetekend worden.  Verloopt de termijn onbenut dan betekent in vrijwel alle gevallen dat uw rechten verspeeld zijn. U kan dan niet meer in beroep.

Een beroep bij de rechter wordt ingediend door het inzenden van een beroepsschrift. U mag zelf de procedure bij de fiscale bestuursrechter voeren. Een advocaat is niet verplicht. U mag zelf de procedure voeren. Dat is echter niet aan te raden. Een procedure gaat in een hoog tempo. De beschikbare tijd is beperkt. U staat al weer buiten voor dat u er erg in heeft. Een paar weken later ontvangt u de uitspraak. In veel gevallen eindigt  u procedure daar met een deceptie.