U heeft een belastingadvies ontvangen waarover u twijfels heeft of gewoon extra zekerheid zoekt. Bij een ingewikkeld belastingadvies dat grote gevolgen kan hebben voor u of uw onderneming is het zeker aan te raden om het advies nog eens door een fiscaal jurist te laten beoordelen.

Het zelfde geldt als u overweegt, of geadviseerd wordt,  om een procedure aan te gaan vanwege  een conflict met de belastingdienst.

Wij kunnen een goede inschatting maken of het uitgebrachte advies juist is en vooral, of het gewenst resultaat via die weg ook behaald kan worden.

Wij kunnen ook een goede inschatting maken of een procedure bij de belastingrechter ook zal brengen wat u er van verwacht.